About us

Home » About us
  • Loading stock data...

Updated on July 6, 2024

About Dont be fool trading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Tortor id volutpat volutpat eget viverra et sit. Eget imperdiet donec pellentesque faucibus tellus. Gravida a eu turpis amet nunc et. Faucibus arcu in lectus natoque faucibus. Nulla nullam at dolor eu. Purus cras fermentum ut nisl iaculis. Eget sed cursus in eget tincidunt risus integer aliquet neque. Ligula sed proin blandit massa pulvinar egestas. Id nulla senectus elementum pulvinar. Tempus neque sed auctor adipiscing. Eget imperdiet donec pellentesque faucibus tellus. Gravida a eu turpis amet nunc et. Faucibus arcu in lectus natoque faucibus. Nulla nullam at dolor eu. Purus cras fermentum ut nisl iaculis. Eget sed cursus in eget tincidunt risus integer aliquet neque. Ligula sed proin blandit massa pulvinar egestas. Id nulla lorem senectus elementum pulvLorem ipsum dolor sit amet con sectetur. Habitasse est in turpis id neque at neque turpis. d nulla lorem senectus elementum pulvLorem ipsum dolor sit

Všeobecné podmínky

Pravidla užívání stránek

Webové stránky www.srovnaninvestic.cz provozuje společnost Erdoe.com, identifikační číslo 09271732, se sídlem Vodkova 134/4, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333625 (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel

Webové stránky www.srovnaninvestic.cz provozuje společnost Erdoe.com, identifikační číslo 09271732, se sídlem Vodkova 134/4, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 333625 (dále jen „provozovatel“).

Autorská práva

Jediným a výhradním majitelem autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek je provozovatel. Veškerý obsah je pod ochranou právních předpisů na ochranu autorských práv, ochranných známek a jiných příslušných právních předpisů České republiky. Užívání, reprodukce, publikování nebo jiné šíření obsahu, případně jeho části, je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno.

Nestanoví-li provozovatel jinak, máte právo prohlížet si obsah těchto webových stránek. Dále můžete obsah tisknout a pořizovat si kopie materiálů a informací uvedených na tomto webu, a to výlučně pro svou vlastní potřebu, nikoli pro komerční účely. Obsah webu může sloužit také jako zdroj informací o službách nabízených provozovatelem. V tom případě je ale nutné uvést provozovatele jako zdroj těchto materiálů a informací.

Integrita stránek

Všem uživatelům těchto stránek je zakázáno narušovat jejich standardní provoz a celistvost. Tento zákaz zahrnuje nabourávání se do/z cizích systémů, změny údajů uvedených na webu a bránění či omezování přístupu jiným uživatelům. Provozovatel současně prohlašuje, že nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb, které tyto stránky nabízejí.

Odpovědnost za škody

Provozovatel neodpovídá za správnost informací, které jsou uvedeny na tomto webu. V obsahu se mohou vyskytnout nesprávné či neúplné údaje. Ty provozovatel opraví poté, co je odhalí. Webové stránky jsou nepravidelně aktualizovány a provozovatel si vyhrazuje právo na jejich aktualizaci, modifikaci, úpravu či doplnění bez jakéhokoli předchozího upozornění. Stejně tak je provozovatel oprávněn provoz tohoto webu bez předchozího upozornění ukončit.

Tyto aktualizace, úpravy či modifikace se mohou týkat také všeobecných podmínek. Změny v těchto podmínkách začínají platit spolu s jejich zveřejněním. Uživatelé tohoto webu jsou tak povinni seznámit se s aktuálním zněním všeobecných podmínek vždy, když na něj vstoupí. Provozovatel je oprávněn web kontrolovat a v případě potřeby od ní kdykoli odejmout přístup.

Tento web užíváte na vlastní riziko. Provozovatel nezaručuje, že jeho webové stránky budou vždy plně funkční a bez závad. Stejně tak nemůže zaručit, že se na nich nevyskytují viry, trojské koně či jakékoli jiné chyby, které mohou poškodit vaše zařízení, a nenese za jejich výskyt a případné škody odpovědnost. Přestože provozovatel dělá vše proto, aby bylo vzniku a šíření virů na tomto webu zabráněno, nemůže je s naprostou jistotou vyloučit. Proto apeluje na uživatele svého webu, aby před užíváním těchto stránek zabezpečili své zařízení.

Současně provozovatel neodpovídá za škody, které vznikly v souvislosti s těmito body:

  • Přístup k tomuto webu
  • Možnost či nemožnost jeho využití
  • Materiály a informace, které se na webu vyskytují (včetně doporučení, která se mohou na této stránce objevit, jakož i ta, která vzniknou na základě služeb, která tato stránka poskytuje)
  • Prodlení, chyba nebo výpadek webu a služeb, které tento web nabízí

Toto omezení odpovědnosti je platné pro veškeré náhrady škody bez ohledu na její druh.

Obsah těchto webových stránek obsahuje odkazy na jiné weby, které zpravidla nemají stejného provozovatele. Provozovatel upozorňuje na to, že všeobecné podmínky na těchto odkazech mohou být jiné, než jaké jsou na stránkách provozovatele. Za obsah, který se vyskytuje na we

Registrace

Přístup na tento web a jeho užívání je umožněno registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Registrací uživatel získá přístup ke specifickým službám, který tento web nabízí. Registrace na tomto webu nepředstavuje žádnou zvláštní smlouvu mezi provozovatelem a uživatelem. 

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu pravidel použití tohoto webu. Veškeré úpravy všeobecných podmínek začínají platit spolu s jejich zveřejněním Tím, že uživatel web používá, se předpokládá, že se s případnými změnami pravidel pro užívání webu seznámil a bez výhrad s nimi souhlasí.

Případné připomínky, dotazy či podněty týkající se všeobecných podmínek, jakož i obsahu či služeb, které tento web nabízí, mohou uživatelé zasílat na emailovou adresu, která je uvedena na těchto webových stránkách.

Tato pravidla a všeobecné podmínky užití webu vstupují v platnost a v účinnost spolu s jejich uveřejněním.

Latest articles